Selasa, 12 September 2017

Tugas Ejen Paten atau Patent Agent atau Patent Attorney

Selalu menerima pertanyaan berkenaan kerjaya dan juga apa yang dilakukan di dalam ruang lingkup kerjaya tersebut. Sebagai seorang ejen paten berdaftar antara tugas-tugas adalah seperti berikut dan tidak terhad kepada senarai yang tertulis. 
Tugas-tugas Ejen Paten:


Menemubual Perekacipta,

memberi khidmat nasihat kepada perekacipta (inventor/innovator), 

mengumpulkan maklumat yang berkaitan Inovasi “innovation”,

memikirkan bentuk tuntutan (claims) yang meluas bagi inovasi perekacipta,

menderaf spesifikasi, memberi deraf spesifikasi paten kepada perekacipta untuk pengesahan, 

membuat pindaan sekiranya ada, menghantar deraf akhir spesifikasi paten dan mendapatkan 
pengesahan dari perekacipta, 

deraf paten tersedia (tugas ini yang paling mencabar), menyediakan borang-borang berkaitan pemfailan,

menghubungi perekacipta atau pengurus harta intelek untuk pengesahan borang-borang paten seperti Borang paten 1 (Patent Form 1), borang Paten 17 (Patent Form 17) dan SJAR (Patent Form 22).

menyedia pembiayaan dahulu untuk membayar fi-fi berkaitan dengan borang-borang.

menghantar borang-borang dan deraf ke Perbadanan Harta Intelek Malaysia atai Malaysia Intellectual Property Office (MYIPO) bagi permohonan di Malaysia atau pejabat harta Intelek lain seperti International bureau (IB) untuk permohonan PCT (biasa secara online atau melalui RO), 

membawa pulang atau mendapatkan salinan, 

menyedia laporan pemfailan dan salinan dokumen pemfailan paten untuk diserahkan kepada perekacipta bagi tujuan rekod.

memantau tarikh untuk memohon pemeriksaan substantif, menyediakan borang dan bayaran dan memfailkan borang, menunggu maklumbalas pemeriksa,

setelah 18 bulan dan proses pemeriksaan dijalankan, sekiranya menerima laporan "adverse" dari pemeriksa dan mendapat arahan meneruskan proses paten, ejen paten (patent agent) perlu menyediakan maklumbalas kepada pemeriksa,

sekiranya diterima, pihak ejen paten (patent agent) perlu menyediakan pembayaran untuk pensijilan.

Sekiranya telah mendapat sijil pendaftaran (certificate of grant) maka perlu pula memantau pembaharuan sijil setiap tahun.

Banyak lagi  kerja ejen paten.

Kerja-kerja yang paling mencabar adalah menganalisa maklumat, menjejak prior arts yang sesuai, dan khidmat nasihat yang baik. Ini memerlukan bacaan, kefahaman dan pengalaman yang luas. Selain dari itu tugas-tugas pengurusan dan kewangan perlu juga dilaksanakan. Ianya samada boleh dilakukan sendiri oleh ejen paten tersebut atau boleh mengambil pekerja dan mengagihkan tugasa untuk tujuan tersebut. 

Kebiasaannya Ejen Paten juga merupakan Ejen Cap dagangan, Ejen rekabentuk perindustrian dan beberapa lagi tugas yang berkaitan.  Kesemua lesen ejen ini diperolehi dengan kelayakan dan perlu mendaftar dengan Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO)


Lawati laman fb page Norunnuha Patent Trademark Copyright Design
#PatentAgent
#Malaysia
#Patent Attorney

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Sila isi borang pertanyaan IP

Nama

E-mel *

Mesej *