Selasa, 25 Februari 2020

Akta Cap Dagangan 2019 Akta 815

Akta  Cap dagangan  2019 merupakan akta yang baharu dikuatkuasakan pada 27 Disember 2019.Jadi apakah yang ditakrifkan sebagai Cap dagangan atau "trademark":Cap dagangan adalah apa-apa tanda yang boleh dinyatakan secara grafik yang boleh membeza barangan atau perkhidmatan suatu perusahaan dengan barangan atau perkhidmatan perusahaan-perusahaan yang lain.


Kata kunci yang paling penting di sini adalah "tanda  grafik yang digunakan di atas barangan atau perkhidmatan: bagi membezakan.


Jadi dengan itu tentulah barangan atau perkhidmatan sewajarnya tidak mempunyai tanda yang serupa atau hampir serupa. 


Lagi pula bila dirujuk perkataan "grafik" tersebut bermaksud ianya adalah mesti boleh dilihat dengan pacaindera mata. Jadi bagaimana pula kisahnya jika cap dagangan tersebut merupakan Cap Dagangan Bukan Tradisional, Cap dagangan Bukan Tradisional ini baharu diperkenalkan di Malaysia dengan pewartaan Akta 815 ini. 

Terutamanya bagi Cap Dagangan Bukan Tradisional dari kategori bau atau merujuk kepada bahan yang terwap seperti wangian dan sebagainya dan juga bagi bunyi-bunyian.  

Garis Panduan mungkin akan dikeluarkan bagi membantu proses permohonan. Tetapi ianya masih menarik untuk difikirkan.Digalakkan untuk sentiasa merujuk kepada laman sawang MyIPO.  

Terdapat beberapa publikasi di internet merujuk kepada amalan di negara-negara lain berkenaan cap dagangan bukan tradisional ini. 

Sebagai contoh cap dagangan bau di dalam permohonan dimana bau itu dijelaskan secara diskiprif "descriptive"  perlulah dijelaskan secara tepat bagi kelas kategori produk atau perkhidmatan dan bau tersebut (merujuk kepada penjelasan diskriptif tersebut) tidak dikelirukan dengan bau lain. 

Contohnya:

Produk: Bola Tennis 
Cap Dagangan dalam bentuk bau: bau segar rumput yang baru dipotong.

Perkhidmatan: Kedai konsep Verizon Store di Amerika Syarikat
Cap dagangan dalam bentuk bau: bungaan seperti dijelaskan "flowery musk scent"


Perkhidmatan: Kedai slipar flip flop 
Cap dagangan bau gula-gula getah 

Sumber rujukan bagi cap dagangan bauan di Amerika Syarikat di SINI

Manakala bagi cap dagangan bukan trasdisional didalam kategori bunyi pula, representasi sewaktu permohonan perlulah samada dalam bentuk nota musik atau paparan oleh oscilogram, spektrum, spektogram atau sonogram adalah diterima. 

Walaubagaimanapun perlu merujuk kepada representasi yang boleh diterima oleh satu-satu pejabat cap dagangan yang mana cap dagangan berasaskan bau dan bunyi ingin dipohon. 

Contoh pemfailan bunyi "Hisamitsu" yang digunakan oleh syarikat Hisamitsu Corp. 

Image result for sound trademark sonogram

Selain dari itu; 

Bagi pengguna Nokia mungkin sudah terbiasa dengan musik pendek sewaktu menghidupkan telefon bimbit Nokia. 

Nota bagi bunyi Nokia adalah seperti berikut:


Related image

Rujuk pos awal berkenaan perbezaan diantara Akta Cap Dagangan 1976 (Trademark Act 1976) dan Akta Cap Dagangan 2019 (Trademark Act 2019) di SINI.Nota: untuk takrifan khusus seperti di dalam Akta Cap Dagangan 2019 (Akta 815) perlu merujuk Akta tersebut. 

Sila isi borang pertanyaan IP

Nama

E-mel *

Mesej *