Isnin, 4 April 2016

IP Fund for youth, students and local communities

Dana Harta Intelek untuk belia, pelajar dan komuniti

Berita baik untuk belia, pelajar dan komuniti, kini terdapat dana harta intelek bagi membantu belia mendapatkan perlindungan sewajarnya bagi rekacipta, rekabentuk (design), rekaan artistik, karya samada penulisan, skor musik, lukisan, figura dan lain-lain bentuk produk yang berkelayakan untuk dipohon perlindungan harta intelek.

Cetakan Skrin dari laman sawang MYIPO


Berikut adalah ekstrak maklumat berkenaan Dana Harta Intelek dari laman sawang MYIPO (Perbadanan Harta Intelek Malaysia)."Dana Harta Intelek diperkenalkan bagi membantu golongan belia, pelajar dan komuniti setempatan/tempatan yang tidak mempunyai sumber kewangan yang mencukupi untuk membiayai kos pemfailan harta intelek mereka.


Kriteria kelayakan 

Individu-individu yang menghasilkan harta intelek mestilah memenuhi syarat-syarat berikut:

Merupakan Warganegara Malaysia,

Belia berumur diantara 18 hingga 40 tahun yang juga merupakan usahawan/perekacipta/pencipta;

atau

Pelajar dari kalangan pelajar sekolah rendah, menengah, kolej, institusi kemahiran yang diiktiraf kerajaan;

atau

Komuniti setempat  seperti persatuan, jawatan kuasa penduduk dan sebagainya bagi tujuan Petunjuk Geografi (Geographical Indication).

Skop pembiayaan adalah bagi:


  • Paten (Patent)
  • Pembaharuan Utility (Utility Innovation)
  • Cap dagangan (Trademark)
  • Petunjuk Geografi (Geographical Indication)
  • Hakcipta -Pemberitahuan sukarela (Copyright Voluntary Notification)


Pembiayaan merangkumi kos pemfailan fi kepada MYIPO (rujuk jadual 1 dibawah); dan

kos perkhidmatan agen paten berdaftar (registered Patent Agent) (pemilihan agen paten adalah tertakluk kepada keputusan MYIPO)

Dana terhad kepada satu (1) komponen harta intelek yang baharu dan belum difailkan di MyIPO.

Tidak mendapat mana-mana dana lain untuk pemfailan harta intelek bagi permohonan yang berkaitan.

Dana Harta Intelek akan diberi dalam bentuk baucer


Pertanyaan lanjut sila emel kepada dana@myipo.gov.my atau hubungi Puan Noranisah Abas (03-2299 8770) atau Puan Shahida Nafishah Jamaluddin (03-2299 8775).

Cetakan Skrin Jadual 1


Untuk pautan asal sila rujuk Laman Malaysian Intellectual Property Office.


Norunnuha Sdn Bhd 

Ejen Paten, Cap dagangan, Rekabentuk Industri berdaftar
Registered Patent, Trademark & Industrial Design AgentSila isi borang pertanyaan IP

Nama

E-mel *

Mesej *