Khamis, 12 Disember 2019

Akta Cap Dagangan Malaysia


Persekitaran Harta Intelek Malaysia bakal berubah,  Akta Cap Dagangan 1976  (Trade Mark Act 1976) telah diguna pakai di Malaysia sehinggalah cadangan pindaan dan pemansuhan dikemukan; dan pada 02 Julai 2019 Parlimen Malaysia telah meluluskan Rang Undang-undang (RUU) Akta Cap Dagangan Baharu 2019 (Trademark Bill 2019) dengan pindaan.

Sumber: https://www.malaymail.com/news/malaysia/2019/07/02/dewan-rakyat-passes-trademarks-bill-2019/1767595Setakat tarikh tulisan ini, di maklumkan Akta Cap Dagangan 1976 akan tidak terpakai bermula pada tarikh 27 Disember 2019.

Akta Cap Dagangan Baharu 2019 (TMA 2019) akan diguna pakai bermula tarikh yang sama.
TMA2019 ini membolehkan permohonan ke peringkat antarabangsa melalui pejabat MyIPO sebagai pejabat penerima (Office of Origin). Banyak posting-posting oleh pihak MyIPO yang memaklumkan bahawa pengusaha atau usahawan boleh membuat permohonan di peringkat antarabangsa untuk memohon cap dagangan di negara asing.


Apakah perbezaan atau pembaharuan di antara Akta Cap dagangan 1976  yang lama dengan TMA2019 ini.Akta Cap Dagangan 1976
TMA 2019
Proses permohonan 2 peringkat iaitu fasa pemfailan di mana pembayaran pertama di buat dan fasa penerimaan di mana pembayaran kedua untuk penerimaan.
Proses 1 peringkat dimana bayaran permohonan merangkumi yuran penerimaan
Carian menggunakan khidmat MyIPO adalah pilihan yang berbayar
Memberikan pilihan menggunakan khidmat MyIPO bagi "clearance search"   dan jika menerima bantahan dari pemeriksaa  yuran pemfailan (iaitu bayaran pertama) boleh dimohon untuk dikembalikan (refund)
Jenis cap dagangan adalah jenis tradisional iaitu perkataan dan logo
Jenis cap dagangan yang boleh dipohon diperluaskan kepada bentuk 3D, bunyi, bauan, hologram, warna, kedudukan, aturan dan sebagainya.
Non-Traditional marks
Menerima pemfailan dalam bentuk:
Cap dagangan
Cap dagang Pertahanan (defensive mark)
Cap dagang Perakuan  (certification mark)
Memperkenalkan Collective Mark


Mengguna pakai Nice Classification
Menambah penggunaan Asean classification
Tidak boleh menerima pemfailan antarabangsa melalui sistem Madrid.
Akta baharu membolehkan pejabat MyIPO menerima permohonan melalui sistem Madrid
Peruntukan penguatkuasaan “criminal offences” adalah di bawah selian Akta Perihal Dagangan.
Peruntukan penguatkuasaan “criminal offences) di masukkan kedalam akta baharu
Tiada peruntukan berkenaan perekodan securitization
Peruntukan perekodan securitization dan sebagainya dimasukkan
Pembatalan cap dagangan berdasarkan keputusan mahkamah.
Pendaftar cap dagangan diberi kuasa untuk melaksanakan Pembatalan pendaftaran cap dagangan.
Lesen Ejen Cap dagangan boleh diperoleh berdasarkan pengalaman dan temuduga dengan pendaftar Cap dagangan.
Untuk mendapatkan Lesen Ejen Cap dagangan perlu melalui lulus peperiksaan Ejen Cap Dagangan.Setakat ini yang dapat diteliti, jika ada penambahan senarai perbezaan ini akan dikemaskinikan dari masa kesemasa.


Norunnuha Sdn Bhd
Patent. Trademark. Design. Copyright. IP Valuation. Advisory. Consultancy

Sila isi borang pertanyaan IP

Nama

E-mel *

Mesej *